Pies problemowy

Zajęcia indywidualne dla właścicieli psów wykazujących różnego rodzaju problemy behawioralne

Pies problemowy

(lęki, agresja o różnym podłożu, nadpobudliwość, lęk separacyjny, niszczenie przedmiotów, nadmierna szczekliwość, inne zachowania niepożądane)

Zajęcia indywidualne dla właścicieli psów wykazujących różnego rodzaju problemy behawioralne. Program, sposoby pracy, częstotliwość i długość spotkań dostosowywane są do właściciela i psa.

Proponujemy też:

Wykłady, prezentacje multimedialne i warsztaty teoretyczne z zakresu edukacji kynologicznej, obejmujące tematy takie jak:

  • metody pracy z psem,
  • pies i dziecko,
  • wybór odpowiedniego psa,
  • formy aktywności z psem,
  • rozwiązywanie najczęstszych problemów wychowawczych naszych psów,
  • praca z psem nadpobudliwym oraz wiele innych.

Dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swe umiejętności pod okiem najlepszych trenerów i zawodników z Polski i zagranicy szkoła DogOn organizuje seminaria w Świdnicy i okolicach.

Treningi organizowane są głównie w weekendy, trwają dwa pełne dni, podczas których każdy uczestnik ma wejścia indywidualne ze swoim psem a także możliwość obserwacji pracy pozostałych zespołów.

Zajęcia odbywają się w kameralnym gronie w miłej atmosferze i są świetną okazją do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie szkolenia psów a także do rozwiązania indywidualnych problemów w pracy z własnym psem oraz poznania innych psich pasjonatów.